Що таке IDGCES

International Dimension Google Classroom Education Space (освітній гугл-клас простір міжнародного виміру)(IDGCES) - віртуальний Google Classroom Education простір Ліцею лінгвістики права і бізнесу "Міжнародний вимір", створений за допомогою Google Apps for Education (додатків Google для освіти).

Ліцеїст під'єднується до International dimension google classroom education space:

1) за умови попереднього ознайомлення батьків ліцеїста (або його інших законних представників) із публічним договором-офертою про створення International Dimension Google Classroom Education Space (інформаційно-освітнього середовища міжнародного виміру) засобами Google Apps for Education; і

2) за умови подання особистої заяви батьків ліцеїста (його інших законних представників) про приєднання ліцеїста до International Dimension Google Classroom Education Space (інформаційно-освітнього середовища міжнародного виміру) (примірник заяви додається до заяви про зарахування ліцеїста до Ліцею).

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО СТВОРЕННЯ International dimension google classroom education space (ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА міжнародного виміру) ЗАСОБАМИ GOOGLE APPS FOR EDUCATION


Ліцей лінгвістики, права і бізнесу "Міжнародний вимір" забезпечить індивідуальний доступ ліцеїста до Google Apps for Education. 

Google Apps for Education включають безкоштовні веб-програми, які надають електронну адресу, текстовий процесор, електронні таблиці, презентації, конференц-зв'язок, календар та інструменти спільної роботи ліцеїстів та викладачів.
Програми Google Apps for Education працюють на Інтернет-домені, придбаному Ліцеєм лінгвістики, права і бізнесу "Міжнародний вимір" і є власністю Ліцею, що призначена виключно для освітніх цілей.

Учителі використовують Google Apps for Education для проведення уроків, виконання завдань та спілкування (зв’язку).

Цей документ описує обов’язки Ліцею, ліцеїстів та батьків щодо використання Google Apps for Education. 

Google Apps for Education також доступні в домашніх умовах, у бібліотеці чи будь-де за умови наявності доступу до Інтернету. 

 • Персонал слідкуватиме за використанням ліцеїстами Apps під час їхнього перебування у Ліцеї. 
 • Батьки ліцеїста несуть відповідальність за моніторинг використання ним/нею  Google Apps for Education при доступі до програм з дому. 
 • Ліцеїсти відповідальні за свою поведінку у користуванні Google Apps for Education, де б вони не перебували. 

Безпека ліцеїста є нашим найвищим пріоритетом. 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

Google Apps for Education призначені першочергово для освітніх цілей. Ліцеїсти можуть використовувати Google Apps for Education для особистих цілей з урахуванням зазначених нижче обмежень і додаткових правил школи, які можуть застосовуватись.

Конфіденційність – персонал Ліцею, адміністрація і батьки мають доступ до електронної пошти учнів задля здійснення моніторингу. Таким чином Apps не забезпечує як абсолютну конфіденційність, так і анонімність. 

1. Обмежене особисте користування – ліцеїсти можуть використовувати інструментарій Google Apps for Education для власних проектів, за винятком:

 • неправомірної діяльності;
 • комерційних цілей (управління бізнесом чи заробіток грошей);
 • отримання особистого фінансового прибутку (управління веб-сайтом з метою заробітку грошей);
 • розмішення контенту сексуального або образливого змісту;
 • погроз іншій особі;
 • cпотворення іміджу інших шкіл, співробітників або учнів. 

2. Додатки, сайти, електронна пошта і групи не є публічними (відкритими). Вони є розширенням навчального класного простору, де право на свободу слова може бути обмеженим.   

3. Безпека

 • Ліцеїсти не можуть розміщувати особисту контактну інформацію про себе або інших людей. 
 • Ліцеїсти погоджуються не зустрічатися з будь-ким з тих, кого вони зустріли в Інтернеті, без погодження такої зустрічі із їхніми батьками та без їхньої участі (згоди).
 • Ліцеїсти повідомляють учителів чи інших співробітників школи про будь-яке повідомлення неналежного контенту, отримане ними, чи таке, що створює їм незручності.
 • Ліцеїсти несуть відповідальність за використання своїх індивідуальних аккаунтів і повинні приймати всі розумні запобіжні заходи, щоб перешкодити іншим бути в змозі використати їхні особисті аккаунти. Користувач зобов’язується за жодних умов не надавати свій особистий пароль третім особам.
 • Ліцей лінгвістики, права і бізнесу "Міжнародний вимір" не є гарантом безпеки електронних файлів, розміщених у  системі Google. Вся електронна пошта захищена фільтрами електронної пошти, але Ліцей не може гарантувати, що користувачам не буде надходити стороння, несанкціонована Ліцеєм інформація.

4. Обмеження доступу. Процедура

 • Доступ до Google Apps для освіти вважається привілеєм, рішення про отримання якого приймається Ліцеєм лінгвістики, права і бізнесу "Міжнародний вимір". Ліцей зберігає за собою право негайно відкликати використання Apps, коли є підстави вважати, що відбулося порушення закону чи політики (правил) Ліцею. У таких випадках скоєні порушення будуть направлені директору Ліцею для подальшого розслідування і/чи відновлення, призупинення або припинення облікового запису. 

За умовою Договору з Google Ліцей лінгвісики права і бізнесу "Міжнародний вимір" також залишає за собою право негайно призупинити будь-який обліковий запис користувача, підозрюваного у його неналежному використанні.  Під час розгляду і прийняття рішення щодо такого користувача його обліковий запис у рамках такої дії може бути призупинено. 

 ЦИФРОВЕ ГРОМАДЯНСТВО (ПОРАДИ ДЛЯ ВСІХ)

 • Поводьтесь належно з іншими. Шкода, заподіяна надсиланням листа образливого змісту, прирівнюється до шкоди, заподіяної ліцеїстами у коридорі Ліцею.
 • Будьте чемними, використовуючи електронну пошту чи виставляючи пост на форумі веб-сторінки. Написане Вами побачать усі, отже, думайте перед тим, як друкувати. Будьте обачними щодо змісту сказаного про себе чи інших. 
 • Поважайте власників авторських прав. Порушення авторських прав є наслідком відтворення роботи, захищеної авторським правом, без згоди автора. Якщо твір містить мову, якою передбачено  допустиме використання цього твору, користувач повинен слідувати зазначеним у мові явно вираженим вимогам. Якщо користувач не певен у допустимості використання роботи, йому слід звернутися до власника авторського права із проханням отримати дозвіл на використання твору.  
 • Ліцїсти безумовно мають право на свободу думки і слова, передбачене статтею 34 Конституції України. Проте їх право може бути обмежене у Ліцеї. Якщо електронною поштою чи на веб-сторінці Ліцею ліцеїст робить пост, який порушує навчальне середовище Ліцею, його право на свободу думки і слова може бути обмежене. Веб-сайти Ліцею, електронна пошта, а також групи, призначені для освітніх цілей, не вважаються публічними форумами для обговорення. Це означає, що Ліцей має право обмежити вільне вираження тих думок чи слів учнів, які  порушують навчальний процес у цих сферах.
 • Зрозумійте, що виставляючи в Інтернеті контент певного змісту, Ви формуєте свою цифрову особистість. Будь-який контент, який Ви надсилаєте в електронному вигляді, може бути передано повторно незалежно від первинного наміру. Учні повинні завжди прагнути бути позитивним учасником цифрового простору.  

ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE APPS FOR EDUCATION РЕГУЛЮЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ УКРАЇНИ:

 • Конституцією України (ст. 52 та ін.)
 • Законом України «Про охорону дитинства» (абз. 4 ст. 20)
 • Законом України «Про захист суспільної моралі» (ст. 5)
 • Сімейним кодексом України
 • Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 • Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
 • Законом України «Про освіту» 

ЗАЯВА-ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE APPS FOR EDUCATION

Ліцей лінгвістики, права і бізнесу "Міжнародний вимір" буде використовувати Google Apps for Education для навчання у класі. Google Apps for Education є набором безкоштовних, веб-орієнтованих програм, що включають електронну пошту, текстовий процесор, електронні таблиці, презентації, конференц-зв'язок, календар та інструмент спільної роботи учнів та викладачів Google Classroom. 
Використання Google Apps для освіти є невід’ємним складником освітнього процесу Ліцею лінгвістики, права і бізнесу "Міжнародний вимір". 
Ваша дитина не  матиме дозволу на користування послугами, якщо не буде оформлено цю заяву-дозвіл. 
Отримання дозволу Вашою дитиною гарантуватиме їй доступ до цього сайту впродовж терміну навчання у Ліцеї. 
Якщо з певних причин я не хочу надавати дитині дозвіл на використання Google Apps для освіти (як зазначено вище) – це буде моя відповідальність  повідомити Ліцей у письмовій формі, зазначивши, що я хочу припинити доступ дитини до Google Apps для освіти. 
Якщо жодного письмового клопотання щодо припинення доступу не буде отримано і додано до особової справи, я розумію, що сайт залишиться незаблокованим для моєї дитини для використання.