Геометрія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів : академ. рівень / О.Я. Біляніна, Г.І. Білянін, В.О. Швець — К. : Генеза, 2010.

Александра Олексій Миколайович - Викладач математики, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, педагогічний стаж: 36 років,

Александра Олексій Миколайович - Викладач математики, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, педагогічний стаж: 36 років,

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

1 семестр
Повторення (6 годин)
#001 Повторення. Трикутники, їх елементи та властивості
#002 Повторення. Паралелограм, його елементи та властивості
#003 Повторення. Трапеція. Вписані та описані кола
#004 Вхідне тестування. КР
#005 Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
#006 Розв'язування задач на трапецію
Тема №1. Вступ до стереометрії (5 годин)
#007 Основні поняття та аксіоми стереометрії і наслідки з них
#008 Просторові геометричні фігури. Плоскі перерізи многогранників. С.Р.№1
#009 Урок-практикум по побудові перерізів пірамід і призм
#010 Розв'язування задач. С.Р. №2
#011 Тематична перевірка з теми «Вступ до стереометрії». ТКР №1
Тема №2. Паралельність прямих і площин у просторі (14 годин)
#012 Взаємне розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі
#013 Взаємне розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина
#014 Ознака паралельності прямої та площини
#015 Розв'язування задач.С.Р. №3
#016 Взаємне розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини
#017 Ознака паралельності площин
#018 Розв'язування задач на паралельність площин
#019 Властивості паралельних площин
#020 Розв'язування задач на використання властивостей паралельних площин
#021 Розв'язування задач. С.Р.№4
#022 Паралельне проектування, його властивості
#023 Зображення фігур у стереометрії
#024 Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навиків
#025 Тематична перевірка «Паралельність прямих і площин у просторі». ТКР №2
Тема №3. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (7 з 17 годин)
#026 Перпендикулярність прямих у просторі
#027 Перпендикулярність прямої та площини
#028 Ознака перпендикулярності прямої та площини. С.Р.№5
#029 Перпендикуляр і похила
#030 Тематична перевірка «Перпендикулярність прямої і площини»+сем. ТКР №3
#031 Розв'язування задач. Семестрове оцінювання
#032 Розв'язування цікавих і нестандартних задач. Заключний урок
2 семестр
Тема №3. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (10 з 17 годин)
#033 Перпендикулярність прямої і площини (повторення).
#034 Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри (повторення)
#035 Розв'язування задач з теми. С.Р.№5
#036 Перпендикулярність площин. Означення перпендикулярних площин
#037 Розв'язування задач з теми
#038 Ознака перпендикулярності площин
#039 Розв'язування задач з теми
#040 Властивості перпендикулярних площин. С.Р.№6
#041 Розв'язування задач
#042 Тематична перевірка з теми «Перпендикулярність прямих і площин». ТКР №4
Тема №4. Кути і відстані у просторі (16 годин)
#043 Кути між прямими у просторі
#044 Кути між прямою і площиною
#045 Розв'язування задач з теми
#046 Кути між площинами. Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута
#047 Відстані між точками і прямими
#048 Розв'язування задач. С.Р.№7
#049 Відстань між точкою і прямою
#050 Тематична перевірка «Кути між прямими і площинами». ТКР №5
#051 Розв'язування задач з теми
#052 Відстань між паралельними прямою і площиною та між паралельними площинами
#053 Ортогональне проекціювання. Площа ортогональної проекції многокутника
#054 Розв'язування задач з теми
#055 Розв'язування задач. С.Р.№8
#056 Застосування властивостей паралельності і перпендикулярності прямих і площин
#057 Розв'язування задач з теми
#058 Тематична перевірка з теми «Відстані між прямими і площинами». ТКР №6
Тема №5. Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу (8 годин)
#059 Основні фігури геометрії та їхнє розміщення у просторі
#060 Перпендикуляр і похила до площини
#061 Відстані і кути у просторі
#062 Перерізи
#063 Проекціювання. С.Р.№9
#064 Підсумкова контрольна робота (річна). ТКР №7
#065 Аналіз контрольної роботи. Семестрове та річне оцінювання
#066 Розв'язування цікавих і нестандартних задач

СПІЛКУВАННЯ: