В ліцеї викладається авторський курс «Кроки до успіху» - адаптована до старшого шкільного віку програма МВА.

Викладач ліцею – Сиротян Світлана Володимирівна,  
магістр бізнес адміністрування, практичний психолог

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Народилася 14 березня 1964 року у м. Київ.
 
В 1986 році з відзнакою закінчила Київський економічний університет ім. В. Гетьмана (КНЕУ) за спеціальністю «Фінанси та кредит»


МЕТА КУРСУ:

Сформувати всебічно розвинену високоморальну особистість, чиї знання, ідеї, бізнес і інновації зможуть вирішити найбільш глобальні проблеми суспільства; виховати молоде покоління лідерів для розвитку національної економіки і добробуту країни.

ЗАВДАННЯ КУРСУ:

Навчальні: сфомувати здатність до економічного мислення; навчити планувати та організовувати своє життя; ознайомити учнів із світом професій; ознайомити учнів з основами психологічних знань, психічних явищ, станів та процесів, індивідуальними особистісними характеристиками людей, які сприяють досягненню успіху.
Виховні: виховувати почуття і риси ефективного господаря, раціональне ставлення до свого фізичного і психологічного здоров'я; вміння самостійно незалежно мислити, мати свою власну думку.
Розвивальні: розвинути творчі здібності учнів відповідно до їх пізнавальних інтересів; сформувати здатність до творчого та критичного мислення; сформуватии високу економічну свідомість, культуру економічного мислення та економічної поведінки; сприяти професійному самовизначенню учнів; сприяти розвиткові емоційного інтелекту, самоорганізованості, самомотивації, вмінню вирішувати конфлікти, досягати цілі.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ:

  • Розуміння основних економічних понять, процесів, станів;
  • розуміння основних законів і практики сучасного бізнесу; 
  • вміння ставити цілі, розподіляти ресурси, розробляти стратегічний та бізнес-план; 
  • досвід проектної роботи, колективної презентації і самопрезентації; досвід участі у рольових іграх;
  • здатність продуктивно мислити, вирішувати креативні завдання; навички комунікацій, командної роботи;
  • вміння управляти своїми емоціями та почуттями, відповідально приймати рішення, робити власний вибір.

СТРУКТУРА КУРСУ:

Тема уроку
#001 Вступ
Розділ 1. Бізнес - стратегія та її реалізація
#002 1.1. Що таке планування. Стратегічне і оперативне планування
#003 1.2. Я поважаю свої цілі: постановка цілей
#004 1.3. Бізнес-ідея. Приклади успішних стартапів (start-up)
#005 1.4. Діловий етикет в реалізації бізнес-стратегії
#006 1.5. Сімейна економіка. Введення до власних фінансів. Мій бюджет.
Розділ 2. Управління бізнес - системами
#007 2.1. Світ професій. Перше знайомство
#008 2.2. Банківська справа і професія Банкір
#009 2.3. Маркетинг у дії. Креативне мислення
#010 2.4. Організація управління компанією: Я-бос
#011 2.5. Обираю професію: особистісні риси і професійно важливі якості. Робота з соціальними ролями
#012 2.6. Мистецтво управління людьми (HR – Human Resources)
#013 2.7. Школа лідерства
Розділ 3. Бізнес - середовище (business environment)
#014 3.1. Макроекономічні знання для моєї професії
#015 3.2. Мій бізнес у глобальному світі
#016 3.3. Школа інвестування
#017 3.4. Зв’язки з громадськістю (PR – Public Relations)
Розділ 4. Ми – команда
#018 4.1. Проектний менеджмент (проектна робота). Колективна презентація
#019 4.2. Командотворення (team building), взаємодія в команді
#020 4.3. Мистецтво комунікації
Розділ 5. Я – особистість
#021 5.1. Школа особистісного росту. Технологія розкриття талантів
#022 5.2. Взаємодія з людьми і навколишнім світом
#023 5.3. Школа творчого мислення. Вирішення креативних завдань
#024 5.4. Самопрезентація
#025 Підсумкове заняття

СПІЛКУВАННЯ: