The Basis of International Law.
Introductory course for the 10th grade
(by O.M. Polivanova)

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Народилася 29 січня 1983 року у м. Київ.
В 2005 році закінчила магістратуру Української академії зовнішньої торгівлі (нині - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право» і здобула кваліфікацію магістра з міжнародного права. 


ЗМІСТ

Тема уроку
#001 International legal personality. States (Міжнародна правосуб’єктність. Держави)
#002 International organizations. UNs (Міжнародні організації)
#003 Nationality of individuals. Citizenship in international law. Nationality of companies (Національність індивідів. Громадянство у міжнародному праві. Національна приналежність компаній)
#004 Sovereignty of states over territory. The prohibition of the use of force. Self-defense principle in international law (Суверенітет держави над територією. Заборона використання сили. Принцип самооборони у міжнародному праві)
#005 International obligations (sources of law). Article 38 of the ICJ Statute (Міжнародні зобов’язання (джерела права). Стаття 38 Статуту Міжнародного суду ООН)
#006 International treaties. UN Human rights treaties (Міжнародні договори. Міжнародні договори з прав людини, прийняті в рамках ООН)
#007 Regional treaties. Council of Europe. European Court of Human Rights (Регіональні договори. Рада Європи. Європейський cуд з прав людини)
#008 International custom (Міжнародний звичай)
#009 General principles of law (Загальні принципи права)
#010 Subsidiary means for the determination of the rules of law (Допоміжні засоби визначення норм права)
#011 Hierarchy of norms (Ієрархія норм)
#012 Role of the International Law Commission (Роль Комісії з міжнародного права)
#013 Draft articles on the internationally wrongful acts (Проект статей щодо міжнародних неправомірних діянь)
#014 Jurisdiction of states. Principles of jurisdiction (Юрисдикція держав. Принципи юрисдикції)
#015 Immunities from jurisdiction (Імунітети від юрисдикції)
#016 Status of the seas, outer space and Antarctica in international law. High Seas (Статус морів, відкритого космосу і Антарктики у міжнародному праві. Відкрите море)
#017 Exclusive economic zone. Deep seabed beyond the limits of national jurisdiction (Виключна економічна зона. Глибоководні райони морського дна за межами національної юрисдикції)
#018 Principles governing relations between states. Declaration on the principles of international law f 1970 (Принципи, що регулюють відносини між державами. Декларація про принципи міжнародного права)
#019 Responsibility of states for wrongful acts. The role of the International Court of Justice
#020 The ICJ practice (практика Міжнародного суду ООН)

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ

ПРИКЛАД УРОКУ