Чаленко Надія Володимирівна - Вчитель економіки, К.е.н., доцент кафедри фінансів

Чаленко Надія Володимирівна - Вчитель економіки, К.е.н., доцент кафедри фінансів

Народилась 26 липня 1963 року у м.Боярка

В 1988 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія швейних виробів» і здобула кваліфікацію інженер-технолог.
1980-2016рр. працювала в Київському національному університеті технологій та дизайну на посадах асистента, старшого викладача, доцента.
В 2008 році відбувся публічний захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі швейних підприємств)».
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».
У 2011 році присуджено вчене звання доцента кафедри фінансів.

Додаткова освіта:

  1. Підвищення кваліфікації. Інститут післядипломної освіти КНУТД за курсом «Впровадження інноваційних технологій навчання». Тема випускової роботи: «Інноваційні технології в дистанційній формі підготовки фахівців»
  2. Стажування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (департамент регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями), 1.09.14-01.03.15р. 

1 захищений аспірант
Автор більше 60 наукових праць